NAJNOWSZE INFORMACJE
Medium 7ac1ab13 c5b6 4bf6 aeeb a729031f0705
autor Konrad Makowski · 23 cze 2016 o 15:01
Zgodnie z prognozą IMGW oraz informacją otrzymaną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ciągu najbliższych dni (do 26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30o do 35o). Ponadto w sobotę i niedzielę można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.
Zgodnie z prognozą IMGW oraz informacją otrzymaną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ciągu najbliższych dni (do 26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30o do 35o). Ponadto w sobotę i niedzielę można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.
autor Katarzyna Juszczak · 23 cze 2016 o 10:13
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:
autor Anna Pędzierska · 02 cze 2016 o 20:49
Dyżury leśniczego w Urzędzie Gminy Jastków w czerwcu 2016 r.
Dyżury leśniczego w Urzędzie Gminy Jastków w czerwcu 2016 r.
autor Wójt Gminy Jastków · 19 maj 2016 o 09:29
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 14:26
Informujemy, że od 10 maja 2016 r. rozpocznie się przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieprawkach.
Informujemy, że od 10 maja 2016 r. rozpocznie się przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieprawkach.
autor Regina Abramek · 06 maj 2016 o 13:35
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
autor Anna Pędzierska · 05 maj 2016 o 10:20
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
autor Małgorzata Langiewicz · 27 cze 2016 o 12:41
Informacja podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjastkow.bip oraz na stronie internetowej Gminy www.jastkow.pl.
Informacja podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjastkow.bip oraz na stronie internetowej Gminy www.jastkow.pl.
autor Anna Ducin, Marzena Pawłowska. · 27 cze 2016 o 12:28
W niedzielę – 26 czerwca zakończyła się realizacja projektu: Teatralna Noc Świętojańska. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych COGITO we współpracy z Gminą Jastków w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W realizację projektu zaangażowały się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jastkowa i Panieńszczyzny, Klubu Seniora z Jastkowa oraz chętni mieszkańcy gminy. Zajęcia były prowadzone przez panie: Annę Ducin i Marzenę Pawłowską. W ramach zajęć zostały przygotowane przedstawienia na Noc Świętojańską, która do Jastkowa zawitała w upalny wieczór 25 czerwca oraz występ w Domu Opieki i Rehabilitacji, który odbył się w sobotę 17 czerwca. Na prośbę rodziców baśń dla najmłodszych mieszkańców gminy została przeniesiona z Nocy Świętojańskiej na niedzielę 26 czerwca. Dzięki temu młodzi kibice mogli spokojnie oglądać zwycięstwo Polaków w meczu ze Szwajcarią.
W niedzielę – 26 czerwca zakończyła się realizacja projektu: Teatralna Noc Świętojańska. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych COGITO we współpracy z Gminą Jastków w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W realizację projektu zaangażowały się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jastkowa i Panieńszczyzny, Klubu Seniora z Jastkowa oraz chętni mieszkańcy gminy. Zajęcia były prowadzone przez panie: Annę Ducin i Marzenę Pawłowską. W ramach zajęć zostały przygotowane przedstawienia na Noc Świętojańską, która do Jastkowa zawitała w upalny wieczór 25 czerwca oraz występ w Domu Opieki i Rehabilitacji, który odbył się w sobotę 17 czerwca. Na prośbę rodziców baśń dla najmłodszych mieszkańców gminy została przeniesiona z Nocy Świętojańskiej na niedzielę 26 czerwca. Dzięki temu młodzi kibice mogli spokojnie oglądać zwycięstwo Polaków w meczu ze Szwajcarią.
autor Marcin Abramek · 27 cze 2016 o 09:24
Gazeta Jastkowska numer (59) czerwiec 2016 r.
Gazeta Jastkowska numer (59) czerwiec 2016 r.
autor Marcin Abramek · 27 cze 2016 o 09:00
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jako jednostka organizacyjna powiatu lubelskiego realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jako jednostka organizacyjna powiatu lubelskiego realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Medium 45917084 a53e 47c2 9bd9 a84b2ca2a47b
autor Marcin Abramek · 24 cze 2016 o 14:39
Apel Prezesa KRUS do rodziców dzieci spędzających wakacje na wsi.
Apel Prezesa KRUS do rodziców dzieci spędzających wakacje na wsi.
autor Marcin Abramek · 23 cze 2016 o 08:48
W piątek 17 czerwca odbyły się rocznicowe uroczystości Święta Pułkowego 4 Pułku w Kielcach na terenie historycznych koszar 4 Pułku Piechoty Legionów - Bukówka.
W piątek 17 czerwca odbyły się rocznicowe uroczystości Święta Pułkowego 4 Pułku w Kielcach na terenie historycznych koszar 4 Pułku Piechoty Legionów - Bukówka.
autor Marcin Abramek · 22 cze 2016 o 09:48
Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "TEATRALNA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA", realizowanym przez stowarzyszenie "COGITO". W ramach projektu będzie realizowane: - spektakl pn. "SIŁA JEST W NAS", przygotowany przez KGW Panieńszczyzna-Jastków w dniu 25 czerwca (sobota) o godzinie 18.00 na terenie parku przy Urzędzie Gminy Jastków. - wydarzenie pn. "CZYTAJCIE BAJKI", które będzie się odbywać w dniu 26 czerwca (niedziela) w sali katechetycznej w Jastkowie o godzinie 10.30. Przygotowane przez Klub Seniora "BABIE LATO",
Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "TEATRALNA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA", realizowanym przez stowarzyszenie "COGITO". W ramach projektu będzie realizowane: - spektakl pn. "SIŁA JEST W NAS", przygotowany przez KGW Panieńszczyzna-Jastków w dniu 25 czerwca (sobota) o godzinie 18.00 na terenie parku przy Urzędzie Gminy Jastków. - wydarzenie pn. "CZYTAJCIE BAJKI", które będzie się odbywać w dniu 26 czerwca (niedziela) w sali katechetycznej w Jastkowie o godzinie 10.30. Przygotowane przez Klub Seniora "BABIE LATO",
autor Sylwia Gospodarek · 20 cze 2016 o 15:17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 25 dzieci w wieku od 10 do 15 la z terenu Gminy Jastków.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 25 dzieci w wieku od 10 do 15 la z terenu Gminy Jastków.
POLECAMY
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

ePUAP

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Platforma Usług Komunalnych

Platforma Usług Komunalnych pozwala przekazać do Urzędu bieżący stan licznika zainstalowanych wodomierzy oraz wgląd w poprzednie odczyty.

EKO-ENERGIA

Serwis informacyjny projektu "EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW", realizowanego w latach 2014/2015.

Dziennik Ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Monitor Polski

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” powstało z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli na Zebraniu Zalożycielskim 16 kwietnia 2008 roku.

Podręcznik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta. Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie

Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych gdzie umieszczać będziemy informowacje o programach i inicjatywach przeznaczonych dla wymienionych jednostek.

ODPADY KOMUNALNE
Harmonogram Wywozu Opadów Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w I półroczu 2016r. w Gminie Jastków.
* * *
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności Urzędu Gminy Jastków tel. 81 50 22 907 lub 81 50 20 139.
* * *
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje.
* * *
DANE TELEADRESOWE
URZĄD
GMINY
JASTKÓW

Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 25
fax: 81 502 01 44

poczta(małpa)jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Panieńszczyzna,
ul. Legionistów 1
21-002 Jastków

tel. 81 502 20 85
fax: 81 502 04 77

gopsjastkow(małpa)op.pl
http://gops-jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU

Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 27
kom. 509 518 788

gokja(małpa)wp.pl
http://gokis.jastkow.pl/
GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Piotrawin 2a
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 70
fax: 81 502 04 70

gbpjastkow(małpa)op.pl
http://biblioteka-jastkow.pl/
GIMNAZJUM
IM. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
W JASTKOWIE
Al. Warszawska 43,
21-002 Jastków

tel./fax 81 502 28 73
tel. 81 502 28 74

gim.jastkow(małpa)wp.pl
http://www.gim.internetdsl.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. T. KOŚCIUSZKI
W JASTKOWIE
al. Warszawska 43
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 19/69
fax. 81 502 04 19
sp.jastkow(małpa)wp.pl
http://sp.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. J. I.
KRASZEWSKIEGO
W SNOPKOWIE
Snopków
21-002 Jastków

tel. 81 502 28 60

kawkaczar(małpa)poczta.onet.pl
http://spsnopkow.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. B. PRUSA
W PŁOUSZOWICACH
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 79

spplouszow(małpa)op.pl
http://spplouszowice.edupage.org/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. A. I A.
NOWAKÓW
W OŻAROWIE
Ożarów 160
24-150 Nałęczów

tel./fax: 81 501 78 19

spozarow(małpa)poczta.onet.pl
http://ozarowszkola.republika.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II
W TOMASZOWICACH
Tomaszowice
Kolonia 40 A
21-008 Tomaszowice

tel./fax: 81 502 92 28

sptomaszowice3(małpa)wp.pl
http://sptomaszowice.pl/