NAJNOWSZE INFORMACJE

autor Konrad Makowski · 20 lip 2016 o 15:07
Rozkłady jazdy linii nr 20 i 33 obowiązujące od 1 lipca br.
Rozkłady jazdy linii nr 20 i 33 obowiązujące od 1 lipca br.
autor Regina Abramek · 15 lip 2016 o 13:42
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ) w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy składać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój 5B )
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ) w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy składać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój 5B )
autor Marcin Abramek · 08 lip 2016 o 08:45
Starosta Lubelski serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie - "Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego".
Starosta Lubelski serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie - "Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego".
autor Marcin Abramek · 07 lip 2016 o 09:54
Wójt Gminy Jastków oraz Klub Turystyczny "ORNAK" serdecznie zapraszają na imprezę o charakterze patriotycznym - "Ognisko żołnierskie" w dniu 2 sierpnia 2016r. Start imprezy - godzina 20:00.
Wójt Gminy Jastków oraz Klub Turystyczny "ORNAK" serdecznie zapraszają na imprezę o charakterze patriotycznym - "Ognisko żołnierskie" w dniu 2 sierpnia 2016r. Start imprezy - godzina 20:00.
autor Marcin Abramek · 07 lip 2016 o 09:12
Wójt Gminy Jastków wraz z Lubelskim Towarzystwem Cyklistów zaprasza na wyścig kolarski kategorii masters (CH, GII) w dniu 30 lipca 2016r. Etap I – XIII Otwarte Mistrzostwa Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów w Jeździe Indywidualnej na Czas Etap II – III Wyścig Legionów
Wójt Gminy Jastków wraz z Lubelskim Towarzystwem Cyklistów zaprasza na wyścig kolarski kategorii masters (CH, GII) w dniu 30 lipca 2016r. Etap I – XIII Otwarte Mistrzostwa Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów w Jeździe Indywidualnej na Czas Etap II – III Wyścig Legionów
autor Marcin Abramek · 05 lip 2016 o 12:54
Wójt Gminy Jastków zaprasza na uroczyste obchody 101. Rocznicy Bitwy pod Jastkowem w dniu 3 sierpnia 2016r.
Wójt Gminy Jastków zaprasza na uroczyste obchody 101. Rocznicy Bitwy pod Jastkowem w dniu 3 sierpnia 2016r.
autor Marcin Abramek · 29 cze 2016 o 07:45
Dyżur wakacyjny dla dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do grup przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jastków będzie pełniony w dniach 01.07 – 31.08.2016 r. w godz. 8:00-13:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, al. Warszawska 43.
Dyżur wakacyjny dla dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do grup przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jastków będzie pełniony w dniach 01.07 – 31.08.2016 r. w godz. 8:00-13:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, al. Warszawska 43.
autor Katarzyna Juszczak · 28 cze 2016 o 12:47
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
autor Katarzyna Juszczak · 23 cze 2016 o 10:13
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
autor Wójt Gminy Jastków · 19 maj 2016 o 09:29
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
autor Regina Abramek · 06 maj 2016 o 13:35
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
autor Ewa Hołod · 28 lip 2016 o 15:19
Rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol.
Rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol.
autor Marcin Alter · 28 lip 2016 o 15:14
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam strony postępowania
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam strony postępowania
autor Tomasz Choma · 27 lip 2016 o 14:45
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2016/2017
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2016/2017
autor Tomasz Choma · 26 lip 2016 o 15:05
Transport dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków
Transport dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków

POLECAMY

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

ePUAP

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Platforma Usług Komunalnych

Platforma Usług Komunalnych pozwala przekazać do Urzędu bieżący stan licznika zainstalowanych wodomierzy oraz wgląd w poprzednie odczyty.

EKO-ENERGIA

Serwis informacyjny projektu "EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW", realizowanego w latach 2014/2015.

Dziennik Ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Monitor Polski

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” powstało z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli na Zebraniu Zalożycielskim 16 kwietnia 2008 roku.

Podręcznik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta. Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie

Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych gdzie umieszczać będziemy informowacje o programach i inicjatywach przeznaczonych dla wymienionych jednostek.

ODPADY KOMUNALNE

Harmonogram Wywozu Opadów Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w I półroczu 2016r. w Gminie Jastków.
*
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności Urzędu Gminy Jastków tel. 81 50 22 907 lub 81 50 20 139.
*
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje.
*

DANE TELEADRESOWE

URZĄD
GMINY
JASTKÓW

Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 25
fax: 81 502 01 44

poczta(małpa)jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Panieńszczyzna,
ul. Legionistów 1
21-002 Jastków

tel. 81 502 20 85
fax: 81 502 04 77

gopsjastkow(małpa)op.pl
http://gops-jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU

Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 27
kom. 509 518 788

gokja(małpa)wp.pl
http://gokis.jastkow.pl/
GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Piotrawin 2a
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 70
fax: 81 502 04 70

gbpjastkow(małpa)op.pl
http://biblioteka-jastkow.pl/
GIMNAZJUM
IM. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
W JASTKOWIE
Al. Warszawska 43,
21-002 Jastków

tel./fax 81 502 28 73
tel. 81 502 28 74

gim.jastkow(małpa)wp.pl
http://www.gim.internetdsl.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. T. KOŚCIUSZKI
W JASTKOWIE
al. Warszawska 43
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 19/69
fax. 81 502 04 19
sp.jastkow(małpa)wp.pl
http://sp.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. J. I.
KRASZEWSKIEGO
W SNOPKOWIE
Snopków
21-002 Jastków

tel. 81 502 28 60

kawkaczar(małpa)poczta.onet.pl
http://spsnopkow.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. B. PRUSA
W PŁOUSZOWICACH
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 79

spplouszow(małpa)op.pl
http://spplouszowice.edupage.org/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. A. I A.
NOWAKÓW
W OŻAROWIE
Ożarów 160
24-150 Nałęczów

tel./fax: 81 501 78 19

spozarow(małpa)poczta.onet.pl
http://ozarowszkola.republika.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II
W TOMASZOWICACH
Tomaszowice
Kolonia 40 A
21-008 Tomaszowice

tel./fax: 81 502 92 28

sptomaszowice3(małpa)wp.pl
http://sptomaszowice.pl/
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.