Organizacje Pozarządowe

autor Beata Wójcik · 24 mar 2017 o 08:44 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:46 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17-02-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 (...)
autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:43 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych (...)
autor Marcin Abramek · 18 sty 2017 o 11:26 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu.
autor Marcin Abramek · 18 sty 2017 o 11:17 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.