Informacje Ogólne

autor Konrad Makowski · 02 cze 2017 o 13:45 · Sprawy Bieżące > Informacje
PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA W JASTKOWIE 03.06.2017R.
autor Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak · 31 maj 2017 o 09:06 · Sprawy Bieżące > Informacje
1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci.
Medium fcc29b37 1471 4cda bbb7 4bb1c942093c
autor Beata Wójcik · 30 maj 2017 o 14:25 · Sprawy Bieżące > Informacje
Gmina Jastków wspiera młodzież we włączeniu się w życie zawodowe i społeczne
autor Beata Wójcik · 26 maj 2017 o 15:11 · Sprawy Bieżące > Informacje
Maturzysto sprawdź czy spełniasz warunki i skorzystaj z okazji! Stypendium pomostowe wynosi 5 000,00 zł!
autor Marcin Abramek · 19 kwi 2017 o 13:48 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu wczorajszym w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami dwunastu samorządów, dotyczących podjęcia współpracy w zakresie dalszej gazyfikacji woj. lubelskiego.
autor Katarzyna Juszczak · 30 mar 2017 o 08:42 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków zaprasza w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. DO UCZESTNICTWA W WIOSENNYM SPRZATANIU GMINY JASTKÓW
autor Katarzyna Juszczak · 30 mar 2017 o 08:34 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu 23.03.2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Jastków na dofinansowanie zadania pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna w Gminie Jastków”. Planowany koszt zadania wynosi 12 000,00 zł, w tym przyznana dotacja – 6 000,00 zł, udział własny – 6 000,00 zł.
autor Jolanta Pelc · 22 mar 2017 o 13:36 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zapewniamy opiekę dydaktyczno-wychowawczą z wykwalifikowaną kadrą dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w godz. 7.00 - 17.00. Wszystkie dzieci bawią się i uczą zarówno podczas zajęć programowych w grupach i indywidualnych, jak i na zajęciach dodatkowych.
autor Konrad Makowski · 24 lut 2017 o 12:41 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
autor Dorota Nowakowska · 13 lut 2017 o 16:27 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ostrzeżenie o opadach marznących
autor Marcin Zarzeka · 06 lut 2017 o 15:55 · Sprawy Bieżące > Informacje
W związku z częstymi pytaniami w sprawie zarządcy dawnej drogi krajowej nr 12 tzw. „Warszawskiej”, informujemy, że odcinek Lublin – Kurów biegnący przez teren Gminy Jastków stał się drogą powiatową Nr 2420L Lublin – Bogucin. W związku z powyższym zarządcą przedmiotowego odcinka jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce tel. (81) 516-28-84.
autor Barbara Czubak · 03 lut 2017 o 15:09 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że od dnia 03.02.2017 r. Stowarzyszenie Rysa wznawia bezpłatne poradnictwo psychologicze i prawne dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych.
autor Anna Uhruska · 16 sty 2017 o 14:02 · Sprawy Bieżące > Informacje
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
autor Marcin Abramek · 16 sty 2017 o 13:29 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że w dniu 24 listopada 2016 roku podpisane zostało porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji projektu: „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.
autor Dorota Nowakowska · 13 sty 2017 o 15:05 · Sprawy Bieżące > Informacje
Serdecznie zapraszamy na badanie bezpłatnej mammografii w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły skorzystać z badania co pozwoli na wykrycie, we wczesnym stadium rozwoju, chorób piersi. Zapraszamy w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) w godz. 8.00-11.30 na parking przy Zespole Szkół w Jastkowie.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.