Przetargi

autor Tomasz Choma · 24 kwi 2017 o 22:19 · Gospodarka > Przetargi
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panieńszczyzna (dz. nr 525)
autor Tomasz Choma · 13 kwi 2017 o 15:01 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin
autor Tomasz Choma · 06 kwi 2017 o 15:21 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa budynku administracyjnego w miejscowości Sieprawice
autor Tomasz Choma · 04 kwi 2017 o 19:28 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 22 mar 2017 o 15:31 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marysin, Snopków, Jastków, Dąbrowica, Tomaszowice Kolonia
autor Tomasz Choma · 17 mar 2017 o 14:59 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Tomaszowice Kolonia i Miłocin
autor Tomasz Choma · 10 mar 2017 o 14:50 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 09 mar 2017 o 09:18 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 519 w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 07 mar 2017 o 14:59 · Gospodarka > Przetargi
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Snopkowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (ul. Podleśna) wraz z przebudową pętli autobusowej
autor Ewa Hołod · 23 lut 2017 o 15:12 · Gospodarka > Przetargi
PM.6840.1.2016.HE.17, dot. trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Panieńszczyzna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 0,2017 ha.
autor Ewa Hołod · 22 lut 2017 o 15:17 · Gospodarka > Przetargi
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.
autor Tomasz Choma · 27 sty 2017 o 15:03 · Gospodarka > Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
autor Ewa Hołod · 16 sty 2017 o 15:04 · Gospodarka > Przetargi
III przetarg na sprzedaż działki nr 67 w m. Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 05 sty 2017 o 15:10 · Gospodarka > Przetargi
Wywóz odpadów i osadów ściekowych
autor Tomasz Choma · 22 lis 2016 o 12:35 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.