Eko-Energia w Gminie Jastków

Medium ae3d3c95 ed5a 4f42 be11 deabf6d71bcf
autor Andrzej Dec · 06 mar 2017 o 08:15 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty w Toku > Eko-Energia w Gminie Jastków
Wójt Gminy Jastków uprzejmie informuje, że projekty pn. „Eko-energia w Gminie Jastków I” oraz „Eko-energia w Gminie Jastków II” zostały wybrane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie do dofinansowania. Stosowna umowa na realizację projektów o łącznej kwocie dofinansowania 7 305 750 zł została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 roku.
autor Andrzej Dec · 03 mar 2017 o 10:36 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty w Toku > Eko-Energia w Gminie Jastków
W miesiącach marzec, kwiecień informujemy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o konieczności dokonania wpłat wkładu własnego. W przypadku gdy ktoś zrezygnuje lub nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie wówczas będziemy kontaktować się z osobami wpisanymi na listę uzupełniającą.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.