Ogłoszenia

autor Ewelina Kowalczyk · 07 kwi 2017 o 14:10 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.
autor Marek Okoń · 31 mar 2017 o 13:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W roku 2014 z inicjatywy rodziców zorganizowano przy Szkole w Snopkowie dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia z piłki nożnej. Prowadzone dwa razy w tygodniu treningi, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów mieszkających w Snopkowie i okolicznych miejscowościach.
autor Andrzej Krak · 30 mar 2017 o 09:46 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z Zarządzeniem Nr 157/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 26 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w 2017 r. informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) Urząd Gminy będzie czynny w godz. 7.30 – 15.30 w zamian za dzień wolny w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek)
autor Marcin Abramek · 27 mar 2017 o 11:51 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniu 15 marca 2017 roku gmina Jastków reprezentowana przez Wójta Gminy Jastków, Panią Teresę Kot, podpisała list intencyjny o współpracy z Fundacją Medicover w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!
autor Agnieszka Choma · 27 mar 2017 o 08:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Inspektor ds. obsługi merytorycznej, pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
autor Marcin Abramek · 17 mar 2017 o 13:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Jastków w dniu 24 marca 2017 roku.
Medium a7ba9497 9802 4e2d 8c05 bf6fa44a5233
autor Marcin Abramek · 16 mar 2017 o 10:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Jastków a Fundacją Medicover przeprowadzone zostaną badania przesiewowe wśród uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, które umożliwią objąć uczniów Zintegrowaną Opieką Indywidualną Programu "PoZdro !"
autor Mirosława Małecka · 15 mar 2017 o 15:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja w sprawie naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2017/2018
autor Mirosława Małecka · 15 mar 2017 o 15:02 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków. Rekrutacja organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
autor Katarzyna Juszczak · 15 mar 2017 o 14:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, że na terenie gminy odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni pisemne upoważnienia oraz legitymacje służbowe.
autor Jolanta Pelc · 09 mar 2017 o 14:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy na dni otwarte w Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie, które odbędą się w dniach 15 - 16.03.2017 w godzinach 9.30 - 11.00.
autor Kazimierz Gorczyca · 08 mar 2017 o 13:17 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: "Płatności bezpośrednie w roku 2017"
autor Barbara Czubak · 28 lut 2017 o 08:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostaną podane do dnia 15 kwietnia 2017 r.
autor Agnieszka Choma · 24 lut 2017 o 12:38 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie nr FB.2110.1.2017.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków.
autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 10:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.